Η Αίθουσα διαθέτει χωρητικότητα 250 ατόμων και 350 ατόμων στον εξωτερικό χώρο